Aktualna wersja

Aktualnie obowiązującą jest wersja PSKK 2018.

Poprzednie wersje i opis zmian znajdują się w archiwum.


Schemat PSKK 2018