Kontakt

Projekt PSKK jest inicjatywą oddolną, która pojawiła się w internecie. Głównym kanałem komunikacyjnym jest emailowa lista dyskusyjna dostępna dla wszystkich zainteresowanych:

Koordynatorem projektu na sezon 2018 jest Bartosz Sawicki <sawickib@gmail.com>.

Pełny skład wszystkich zespołów opiekujących się systemem znajduje się na podstronie "Ludzie".