007 Radunia

Miejsce:
Bielkówko - próg wodny na Raduni

Trudność szlaku:
Raczej b. trudny, przepływ wody jak podaje organizator - 9 m3/s

Warunki na wodzie:
Bardzo szybki nurt ( jak po dużych ulewach )

Pogoda:
Po prostu wrzesień, kilkanaście stopni

Charakter i rozmiar imprezy:
Zawody sportowe – slalom

Umiejętności kajakarzy:
Bardzo wysokie-(instruktorzy kajakarstwa)

Sprzęt:
Kajaki górskie, polietyleny. Wyposażenie i zabezpieczenie - bardzo dobre (rzutki, siatka nad wodą, ratownicy-ludzie żaby)


Opis zdarzenia

Slalom na zawodach kajakowych zaczynał się przed progiem i kończył za nim. Kilkanaście metrów przed progiem była tyczka, którą trzeba było opłynąć dookoła. Zawodnik po opłynięciu tyczki nie ustawił kajaka dokładnie w linii nurtu, na pochylnię progu wpłynął ustawiony skośnie. W związku z tym tuż po pokonaniu pochylni wpadł w w odwój ustawiony bokiem i wywrócił się. Brak doświadczenia i umiejętności spowodował, że musiał opuścić kajak i „wyprany” przez odwój. Nad tym miejscem wisiała siatka, której mogłby się chwycić czekając na rzutkę. Jednak siatka była poza zasięgiem ramion kajakarza w odwoju.   Całe wydarzenie skończyło się szczęśliwie, kajakarz chwycił jakoś rzutkę i ten w końcu trafił na brzeg.

Skutki zdarzenia

Kajakarz mocno wystraszony
Analiza wydarzenia

Ocena przyczyn i sugestia metod zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszłości.