Historia

rok 2008 - pojawiają się pogłoski o planach deregulacyjnych rządu i związanej z tym likwidacji państwowych uprawnień Instruktora Rekreacji Ruchowej (IRR). Rozpoczynają się dyskusje internetowe na grupie pl.rec.kajaki, listach klubowych i forach.

marzec 2009 - kuluarowe spotkanie na targach Wiatr i Woda, na którym powstaje pomysł Forum Organizacji Kajakowych (FOK) i nowoczesnego systemu kwalifikacji kajakowych. Powstaje lista dyskusyjna FOK (obecnie już nie aktywna).

jesień 2009 - FOK wystosowuje oficjalny list do Ministra, w którym popiera pomysły deregulacyjne.

grudzień 2009 - FOK oficjalnie zatwierdza ogólny projekt nowego systemu kwalifikacji kajakowych. Nowy system ma być 5 stopniowy i rozróżniać kajakarstwo nizinne, górskie i morskie.

sezon 2010 - pierwsze próby stworzenia systemu, na początku tylko 3 stopnie nizinne, pierwsze doświadczenia szkoleniowe i weryfikacyjne

16 października 2010 - wchodzi w życie nowa ustawa o sporcie likwidując tym samym umocowanie uprawnień IRR. Tym samym robi się przestrzeń dla nowych systemów szkolenia.

jesień 2010 - trwają prace pierwszego zespołu nizinnego, który ma opracować szczegółowe zapisy na 5 stopni nizinnych

listopad 2010 - FOK publikuje raport porządkujący tematykę nizinnych systemów szkoleniowych w Polsce i na świecie

marzec 2011 - pojawia się pierwsza wersja PSKK dla kajakarstwa nizinnego.

maj 2011 - pierwsza grupowa samoweryfikacja i sprawdzenie systemu w praktyce. Spotkanie miało miejsce w Cierszewie nad Skrwą. Wystawione zostało 9 pierwszych certyfikatów o kodzie AAA.

jesień 2011 - drugi zespół nizinny pracuje nad ponad 50-cioma poprawkami do systemu.

marzec 2012 - opublikowana zostaje druga wersja systemu pod nazwą "PSKK nizinny 2012".

sezon 2012 - szkolenia, pływanie i zbieranie doświadczeń. Centralna weryfikacja ma miejsce w Ciborzu nad Welem.

jesień i zima 2012 - wprowadzane zostają tylko drobne poprawki do systemu nizinnego. Ruszają prace nad uporządkowaniem kajakarstwa górskiego.

marzec 2013 - Premiera PSKK 2013 dla kajakarstwa górskiego, a jednocześnie trzeciej już wersji systemu nizinnego.

kwiecień 2013 - pierwsze doświadczenia i grupowa samoweryfikacja dla kajakarzy górskich odbywa się razem z zawodami AMP Kamienna w Szklarskiej Porębie. Certyfikaty o kodzie AAA dostaje 6 osób.

sierpień 2013 - nowa strona www.pskk.org.pl zastąpiła poprzednią blog.kajak.org.pl/fok. Pojawiło się sporo nowych materiałów filmowych.

jesień i zima 2013 - powstaje zespół morski, którego celem jest przygotowanie ostatniego elementu systemu, czyli stopni dla kajakarzy morskich.

maj 2014 - opublikowanie PSKK 2014, który po raz pierwszy zawiera opis stopni morskich, a także szereg poprawek do stopni nizinnych i górskich.

wrzesień 2014 - pierwsze warsztaty z kajakarstwa morskiego na szwedzkich Szkierach

marzec 2015 - opublikowanie PSKK 2015, nizinne, górskie i morskie

luty 2016 - PSKK 2015 jest na tyle dojrzałe, że będzie obowiązywać w sezonie 2016

kwiecień 2016 - powstaje logotyp PSKK

październik 2017 - formalizuje się sposób prowadzenia opieki nad PSKK. Zostają wybrane zespoły: nizinny, górski, morski oraz weryfikacyjny.

marzec 2018 - opublikowana zostaje nowa wersja PSKK 2018

październik 2018 - Anna Ostapowicz przejmuje od Bartosza Sawickiego obowiązki koordynatora projektu, który pełnił tą funkcję od 2010 roku.